Про журнал

Електронне наукове видання «Сучасні тенденції розвитку економіки і культури в Україні та світі» - науковий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення для економіки та культури. 

Основними тематичними напрямами збірника є: Соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, міжнародні відносини, культура і мистецтво.

Електронне наукове видання засноване у 2022 році. Співзасновниками видання є Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»  та Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

Періодичність видання: чотири рази на рік

 • Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 1 січня по 20 березня. 
 • Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 1 квітня  по 20 червня. 
 • Випуск 3 - статті приймаються на розгляд з 1 липня  по 20 вересня. 
 • Випуск 4 - статті приймаються на розгляд з 1 жовтня  по 20 грудня. 

 

Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені, а також іноземні фахівці у галузі економіки, менеджменту, культури та мистецтва.

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки, культури та мистецтва.

Галузь та проблематика

Соціальні та поведінкові науки

Управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Культура і мистецтво

Процес рецензування

Положення

про рецензування та порядок проходження статей у Електронному науковому виданні «Сучасні тенденції розвитку економіки і культури в Україні та світі»

 1. Це положення визначає порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції Електронного наукового видання «Сучасні тенденції розвитку економіки і культури в Україні та світі»
 2. Ціль рецензування полягає у підвищенні якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог щодо етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях і бути об'єктивними та максимально неупередженими.
 5. У рецензії виокремлюються такі питання:
 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • у чому полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (якщо такі наявні).
 1. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності з "Порядком публікації статті" які пройшли первинний контроль у редакції.
 2. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для внесення необхідних коректив.

8.При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному редактору.

 1. Відповідальний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).
 2. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

 1. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
 2. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати аргументоване пояснення причин такого рішення у письмовій формі.
 3. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
 4. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному редакторові.
 5. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідального редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 6. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
 7. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
 8. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.
 10. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Додаток 1

ФОРМА ОЦІНКИ СТАТТІ РЕЦЕНЗЕНТОМ

НАЗВА СТАТТІ:                                                                                                                                РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР:                                                         

Питання для рецензента

Так

Ні

Коментар до питання

1

Чи є тема відповідною

науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною

і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті

зміст і мету цієї статті?

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко

поставлені цілі?

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація

логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати

дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

7

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим

та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або

перероблені?

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору

стилю і мови?

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість,

якість та доцільність посилань і літературних джерел?

 

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендовано до публікації Рекомендовано                            на доопрацювання

Не рекомендовано до публікації

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.